Wat is een ally voor de LGBTQIA+-community? 


Een ally is een bondgenoot. Het is iemand die de LGBTQIA+-gemeenschap ondersteunt en respecteert. Meer specifiek spreekt çavaria over hetero en/of cisgender personen die zich mee inzetten voor gelijke rechten en kansen voor LGBTI+ personen, zonder zichzelf tot de LGBTI+ community te rekenen.

Tijdens de workshop Trans* Allyship van XYZ vzw haalden ze drie verschillende vormen van bondgenootschap aan: 

  1. Respectvolle kennis (respectful acquaintance) 

Een kennis is iemand die een open houding aanneemt ten aanzien van de LGBTQIA+-gemeenschap. Daarnaast is het ook iemand die respectvol communiceert over en met de community (bvb correct gebruik van voornaamwoorden). Als laatste herken je dat minderheden worden gediscrimineerd en veroordeel je alle vormen van discriminatie. 

  1. Een vriend

Een vriend is iemand die reageert op discriminatie, maar bovenal ook emotioneel personen van de LGBTQIA-gemeenschap ondersteunt. Daarnaast herken je ook je eigen privileges en wat de impact daarvan is op andere. 

  1. Activiste (advocate)

Een activiste is iemand die proactief handelt met het oog op verandering in de toekomst. Enerzijds, denken we aan het verwerven van gelijke rechten en kansen voor de LGBTQIA+gemeenschap via policy of een vrijwilliger zijn bij een organisatie die opkomt voor die rechten en kansen. Anderzijds, zijn het personen die deelnemen aan betogingen/demonstraties zoals IDAHOT,  the pride in Brussel of wanneer die gelijke rechten in gevaar komen. 

 

Bronnen

Workshop Trans* Allyship van XYZ vzw

çavaria woordenlijst