Wat is gender?


Deze week is de kick off van de LGBTQIA+ campagne van Spontaan Karavaan. Graag nemen we je mee op sleeptouw waar we van 0 beginnen. Je hoeft geen kennis te hebben over LGBTQIA+, de termen of concepten. Die ontdekken we samen gedurende deze campagne. 

Spontaan Karavaan ging vorige week tijdens de pride week naar een workshop van XYZ vzw over hoe je een (betere) ally kan zijn voor minorities. De eerste stap is dat je gender(identiteit) en andere termen goed begrijpt. Op die manier ben je genderbewust en kan iedereen zich vrijer bewegen in onze samenleving dankzij jouw eigen kennis en inzicht! 

A. Biologisch geslacht of sekse en gender 

Onze huidige maatschappij bakent slechts twee categorieën af, namelijk man en vrouw. Alleen sekse is niet binair of tweedelig: je kan ook geboren worden als intersekse persoon. Het is een heel Westers concept om tweedelig te denken hoewel geschiedkundig en in diverse culturen die tweeledigheid niet wordt gebruikt. 

Bovendien is sekse niet hetzelfde als gender. Sekse en gender staan niet per se in verbinding. Gender is het “sociale geslacht”. Het zijn alle ideeën en normen die we als een samenleving hebben gevormd over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Het gaat over de verwachtingen die we hebben over mannen en vrouwen: hoe ze zich gedragen, welke sporten we al dan niet geschikt vinden of wat we vinden dat de ene groep in het openbaar mag doen en de andere niet. 

Om die automatische verbinding die onze samenleving tussen sekse en gender los te koppelen is het aangeraden om te spreken over AFAB en AMAB: assigned female at birth en assigned male at birth

B. Genderidentiteit 

Genderidentiteit focust op de vraag “hoe voel ik mij?”. Zo kan je je mannelijk of vrouwelijk voelen, maar ook beide of ergens tussenin. Dit kan veranderen doorheen tijd. Het gaat over jouw inner experience. Bijvoorbeeld bij trans personen stemt de sekse niet overeen met genderidentiteit. Andere voorbeelden waar we aan denken zijn agender, genderfluïde, non-binair … 

C. Genderexpressie 

Expressie doelt op alles wat je uit naar de buitenwereld zoals de kleren die je draagt, je haarstijl, je stemgeluid, of hoe je je beweegt. Je genderexpressie kan in lijn liggen met je genderidentiteit, maar het ene hangt niet vast aan het andere. 

D. Seksualiteit en relaties

Seksualiteit is tot wie je je aangetrokken voelt. Zo heb je romantische en seksuele relaties. 

Door het onderscheid zelf goed te kennen tussen biologisch geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en seksualiteit creëer je ruimte voor de ander. Wanneer je het onderscheid niet goed kent en vragen stelt hierover kan dat afdoen aan het welzijn van die persoon en mogelijks genderdysforie triggeren. 

Bronnen: