Obstakels die de LGBTQIA+-gemeenschap ervaart


LGBTQIA+- personen ervaren verschillende drempels om zichzelf te zijn door wettelijk drempels, medische gatekeeping, discriminatie, geweld en mentale gezondheidsproblemen. 

 

A. Wettelijk en administratieve drempels

Voor een lange tijd was het alleen maar mogelijk om je als man of vrouw te identificeren op je identiteitskaart. In 2021 was er even sprake om een non-binaire optie toe te voegen, maar het is slechts in 2022 dat de regering ervoor koos om de weergave van het geslacht op de identiteitskaart volledig te schrappen. Na zovele jaren wordt het recht op zelfbeschikking eindelijk gerespecteerd, stelt çavaria. 

Op 1 januari 2018 trad de nieuwe transwet in werking. Nu kan je gemakkelijker je voornaam als transpersoon wijzigen. Vroeger had je hiervoor een attest nodig van je arts, psychiater of psycholoog. Sinds 2018 kan je je aanvraag voor je voornaam te wijzigen indienen bij de gemeente. Toch zijn er nog steeds moeilijkheden wanneer je geen Belgische nationaliteit hebt. Zo kan je geen naamswijziging aanvragen wanneer je niet-Belg bent. Dit zorgt ervoor dat een persoon zich altijd moet “outen” ook al wilt die persoon dat niet (hierbij denken we bijvoorbeeld aan job sollicitaties).  

 

B. Obstakels bij hulpverlening en medische gatekeeping 

Hulpverlening is niet altijd even toegankelijk en inclusief. Hierdoor zoeken sommige geen hulp of krijgen ze niet de juiste ondersteuning. Zo is het moeilijk om de juiste dokters te vinden die je kunnen helpen met de juiste hormonen of is het moeilijk na te gaan welke dokters je wel goed kunnen helpen. Meer specifiek kan je alleen maar een transitie starten wanneer je voor trans* man of trans* vrouw kiest en niet als non-binair persoon. Dit zorgt voor drempels om dokters te contacteren met mogelijke vragen. 

Het Europese project Health4LGBTI van ILGA-Europe onderzocht (ook in Vlaanderen) welke drempels LGBTI-personen ervaren bij het zoeken naar hulp (via çavaria): 

 • Ervaring met vooroordelen en discriminerende houding van gezondheidswerkers in taalgebruik en handelingen.
 • Angst rond de onthulling van genderidentiteit, seksuele oriëntatie of geslachtskenmerken.  
 • Onduidelijkheid over de kennis en erkenning van de specifieke gezondheidsnoden van LGBTI-personen. 
 • Expliciete en impliciete LGBTI-fobie die gerapporteerd wordt bij het gebruik maken van gezondheidsdiensten. 

C. Bedreiging, intimidatie en geweld

Uit het holebi- en transgenderonderzoek van Fundamental Rights Agency van de EU blijkt dat 27 procent fysiek of seksueel zijn bedreigd of aangevallen met geweld in de laatste 5 jaar. 46 procent was slachtofferintimidatie. 

54 procent vermijdt hand in hand lopen in het openbaar uit angst voor geweld, bedreigingen of intimidatie. 27% van de transgender respondenten passen hun genderexpressie aan uit schrik voor geweld, bedreigingen of intimidatie. 

België erkent haatmisdrijven en LGBT-foob geweld, maar is vaker geneigd om niet tussen te komen. Bewustwording is belangrijk, maar ook tussenkomen wanneer je geweld ziet. çavaria stelt 5 manieren voor om te reageren op geweld: 

 • Direct: spreek de dader aan 
 • Distract: leidt de aandacht af
 • Delegate: vraag om hulp
 • Document: registreer wat er gebeurt
 • Delay: controleer hoe het slachtoffer zich voelt 

D. Impact mentaal welzijn 

Heteronormativiteit en binaire genderstereotypen bepalen de norm. Dit zorgt dat alles wat er buiten valt gestigmatiseerd wordt. Iedereen die dus niet conformeert aan heteroseksualiteit of man/vrouw zijn ervaart druk en stress: 

 • de mate van aanvaarding van onze maatschappij heeft invloed op hoeveel geweld, intimidatie, vooroordelen en pestgedrag gericht is aan LGBTQIA+-personen.
 • bovendien zijn LGBTQIA+-personen zich bewust van dit stigma, die de negatieve gevoelens op hun beurt internaliseren 
 • het zorgt er ook voor dat iemand hun genderexpressie aanpast naar wat “maatschappelijk aanvaard” is 
 • meer specifiek kan ook gender dysphoria plaatsvinden: wanneer je stress ervaart wanneer je genderidentiteit niet overeenkomt met je sekse. 

Bronnen: 

Workshop Trans* Allyship van XYZ vzw

Vermelding van geslacht op identiteitskaart gaat binnenkort verdwijnen

Onderzoek en onderzoeksvragen: Thema Welbevinden 

Voornaamswijziging – Transgender Infopunt 

Call It Hate – Attitudes over holebi- en transfobe haatmisdrijven in België. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.